De kenniseconomie: fictie of werkelijkheid?


Wij leven in een kenniseconomie, tenminste dat is wat alom wordt beweerd. Maar hoe komt het dan dat wij daar niets van merken?

Gewoonten uit de oude economie domineren nog steeds ons handelen. Machtsposities die gebaseerd zijn op informatie – of beter gezegd op het verhullen van informatie voor eindgebruikers – worden krampachtig in stand gehouden. Zelfs als dat tot rampen zoals de recente kredietcrisis leidt.

Article about the knowledge economy: fiction or reality.

The preview window may contain layout and image restrictions. Please select the download link for an unrestricted full document view.


Published in 2009.