De som der delen; wendbaarheid bij kennisgedreven interacties

Organisaties opereren in steeds sneller veranderende omgevingen. Veranderingen in klantengedrag, wet- en regelgeving, technologie en marktomstandigheden maken hun omgeving steeds complexer en hebben een verlammend effect op de wendbaarheid. Organisaties moeten methoden vinden om weer wendbaar te worden en om te kunnen gaan met continue verandering. 

Economische activiteiten bestaan steeds meer uit interacties in plaats van uit transformaties. Ondersteuning van kenniswerkers bij interacties varieert van volledige automatisering van transactie-activiteiten tot inhoudelijke ondersteuning bij interpretatieve activiteiten. In al deze activiteiten is wendbaarheid vereist.

Wendbaarheid dient integraal aangepakt te worden. Wendbare organisaties kunnen niet zonder wendbare medewerkers. Wendbare mensen kunnen niet productief zijn zonder wendbare processen en wendbare ICT en zonder dat kennis gescheiden wordt van processen, data en functies.

Voor het bereiken van daadwerkelijk succes is inrichting van een kennisorganisatie, die werkt met een kennisinfrastructuur, noodzakelijk.

White paper about agility in knowledge driven organizations.

The preview window may contain layout and image restrictions. Please select the download link for an unrestricted full document view.

Published in 2008. Republished in 2016 on SlideShare here.